Įvadinis žodis

Kauno krašto dermatologų ir venerologų draugiją (KKDVD) įsteigė profesorius Bronius Sidaravičius (1897-1969), jos pirmininkas nuo – 1946 metų. Šios Draugijos veiklą toliau vystė profesorius Petras Gailevičius (1928-1998). 2001 metų pabaigoje Kauno odos ir veneros ligų dispanseris buvo reorganizuotas, perskirstant dermatovenerologinę tarnybą į dvi bazes, Kauno klinikose ir Kauno klinikinėje ligoninėje. Ši pertvarka sustabdė KKDVD veiklą. Juridinio asmens statusas KKDVD suteiktas 2013 m. gruodžio 10 d.

Kaunas yra Lietuvos medicinos specialistų lopšys – Lietuvos sveikatos mokslų universitete. Kaune yra dvi daugiaprofilinės ligoninės, kuriose rengiami gydytojai dermatovenerologai. Čia nuolat vyksta kvalifikacijos kėlimo renginiai ir konferencijos. Tikimės, kad jų organizavimui ir komunikacijai tarp gydytojų dermatovenerologų ir kitų specialistų bus naudinga KKDVD veikla.


Pirmininkė prof. Skaidra Valiukevičienė
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės
Odos ir venerinių ligų klinikos vadovė

Kauno krašto dermatologų ir venerologų draugija
Eivenių g. 2, LT-50009 Kaunas
Tel.: +370 37 326246
info@kkdvd.lt